❤كلبه ی حجاب❤

تبلیغات

ارزش
دوستم گفت دیوونه ای چادر میپوشی تو که حجابت خوب بود   حالا واسه چی چادر پوشیدی؟ گفتم کی رو تا حالا دیدی رو پیکان 48 چادر بکشه؟ همه روی ماشینای اخرین سیستم چادر میکشن روی وسایل با ارزش...