چآلش کـ ـ ـ ـ ـ ـ ده

تبلیغات

چآلش
سلام [:-h] خوبید؟ که میدونم هستین خخخ[[-;;] با احترام به اطلاع میرسانم[:84:]( اوه اوه چه قد رسمی صحبت کردن بهم میاد[:179:] خخ) که من قول برگزاری چالش داده بودم که به علت قطع بودن نت نشد ...