آهنگ زندگی

تبلیغات

زندگی را ورق بزن
21:50 - 18 مهر 1396

زنــــدگی را ورق بزن...!!

هر فصلــش را خـــوب بخوان...

با بــــهار برقص...

با تـــابستان بچرخ...

در پـــاییزش عاشقانه قدم بزن...

با زمستــــانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...

زنـــدگی را باید زنـــدگی کرد، آنطور که دلت می گوید...

مبادا زنـــدگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری!!!!

 

20:09 1396/07/19
✿گــــ مریم ــــل✿ میگه:
خیلی هم عالی
17:52 1396/07/19
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
16:08 1396/07/19
عقاب سفید میگه:
23:27 1396/07/18
الهام رحمانی میگه:
عجب منظره ای
23:09 1396/07/18
ملیکا میگه: