مغرورباش

تبلیغات

مراقب باش
22:22 - 18 مهر 1396

وقتی برای دیگران

لقمه بزرگتر از دهانشان باشی

آنها چاره ای ندارند

جز آنکه" خردت " کنند

تا برایشان اندازه شوی

پس مراقب معاشرت هایت باش....

ساعت زندگیت را

به افق آدمهای ارزان قیمت

کوک نکن

یا خواب میمانی

یا از زندگی عقب......

 

20:13 1396/07/19
✿گــــ مریم ــــل✿ میگه:
17:51 1396/07/19
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
16:07 1396/07/19
عقاب سفید میگه:
12:19 1396/07/19
ریکاردو کاکا میگه:
23:30 1396/07/18
الهام رحمانی میگه:
23:08 1396/07/18
ملیکا میگه:
مرسی