تبلیغات

غم هادون در بدر
میگن : دانشمندان در حال تربیت حیواناتی هستند که پلاستیک های ریخته شده در طبیعت را بخورند و هضم کنند، چون از تربیت انسانهایی که پلاستیک را در طبیعت نریزند تقریبا ناامید شده اند . &...
کاشت سبزی در آپارتمان
ابزار مورد نیاز   بذر، خاک استاندارد، گلدان مناسب، دستکش، آبپاش کوچک، بیلچه و الک تنها ابزارهای کاشت سبزی در آپارتمان هستند تهیه خاک بذر هر نوع سبزی (تره، شاهی، شنبلیله، ریحان،...
یه سئوال
کسی می دونه علت سوختگی لبه ئ برگ ها در گیاهان آپارتمانی چیه ؟ راهکار چیه ؟ چه جوری توی آپارتمان سبزی خوردن پرورش بدیم . لطفأ کمک کنید .     ...