تبلیغات
بله. اینجا آب و هوایی عالی دارد و هر کسی به اینجا بیاید دوست ندارد به کشور خودش بازگردد. شما هم از همان دسته افراد هستید؟ یعنی دوست ندارید به کشور خود بازگردید؟ نمی دانم ... اما اینجا را دوست دارم. امیدوارم در کشور ما اوقات خوبی داشته باشید.آنتوان لبخند زد. می ترسید شاهدخت را ترك کند و دوباره از هجوم افکار به سرش تا مرز دیوانگی برود. پس بر جایش باقی ماند ودر آرامشی که با وجود اشلی(شاهدخت) در کنارش احساس می کرد، به فضاي مقابل چشم دوخت. پس از دقایقی نگاهش را از فضاي مقابل برداشت و به دست اشلی که به نرمی روي بوم تکان می خورد خیره شد. به درختان که حالا کامل تر به نظر میرسیدند. به فضاي سر سبزي که با وجود گل ها و پرندگان شاداب تر به نظر می رسید ... نگاهش از روي دست اشلی بالاترآمد. از روي مچ او که به نرمی تکان می خورد بالا آمد و در آخر، نگاهش روي صورت اشلی ثابت ماند. صورت گرد و دوست داشتنی اشلی با لبخندي که بر لب داشت، زیباتر به نظر می رسید. آنتوان فکر کرد بیش از این آنجا ماندن فایده اي ندارد. باسکوت اشلی، دوباره افکار بر سرش هجوم می آوردند. به آرامی بلند شد. اشلی متوجه او شد : می خواهید بروید؟ بله. از اینکه فرصت یافتم با شما صحبت کنم، بسیار خوشحال شدم ... متشکرم.اشلی با مهربانی لبخندي به لب آورد و دوباره مشغول نقاشی کردن شد.آنتوان مهرينا را دید که از قصر بیرون می آید. با همان چهره ي شاداب و لبخندي بزرگ بر لب. به سمت او که با خوشحالی به
روياي اشفته(قسمت پنجم)
18:19 1393/04/05
نیایش میگه:
20:51 1393/03/31
رها خانوم میگه:
16:33 1393/03/18
A___delavari میگه:
یک روز نسیم خوش خبر می آید

بس مژده به هر کوی و گذر می آید

عطر گل عشق در فضا می پیچد

می آیی و انتظار سر می آید . . .

............................

سلام و سپاس از شما


22:47 1393/03/16
A___delavari میگه:
سلام

شب بخیر

شاد و سربلند باشید
دوست عزیزم
12:25 1393/03/14
ܜܔ NAFAS ܜܔ میگه:
16:45 1393/03/13
آریــــــن میگه:
درود بر سارای عزیز

ممنون از پستت

14:39 1393/03/13
الهام میگه:
14:08 1393/03/13
شادی میگه:
14:00 1393/03/13
عسل محمدی میگه:
ممنون سارا جونم..عالی مثل هميشه
13:33 1393/03/13
بهار میگه:
13:10 1393/03/13
رویای شیرین میگه:
13:08 1393/03/13
. ҬὋὋȒᾋƝ میگه:
سلام سارا مهربون ...

ممنون خیلی خوب بود

13:05 1393/03/13
مـــاه رخ میگه:
به نوع نوشتن و تخیل خوبی که داری تبریک میگم.[=D>][=D>][=D>]
12:47 1393/03/13
avayedoost میگه:
سلام گلم
12:42 1393/03/13
میرفندرسکی میگه:
12:42 1393/03/13
میرفندرسکی میگه:
12:41 1393/03/13
امین رستگار میگه:
آفرین آفرین[=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>][=D>]