خیس حسرت

تبلیغات

به نام او
11:15 - 27 شهریور 1396

به نام و یاد او

که

هرجا رفتم و

او آنجا نبود

 

هر چه را به چشم نگاه کردم و

او را ندیدم

 

هر چه خواستم و

او را حس نکردم

 

سرابی بیش نبود

و افسوس عمری را سراپا در سراب بودم و سراب طلب کردم .

 

 

سلااااااااااااام

روزتون به شادی الهی

 

21:01 1396/06/27
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
سلام

15:04 1396/06/27
روژان میگه:
فدات