خیس حسرت

تبلیغات

هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین...

این دلخوشی میتونه

یه سلام

یه احوالپرسی

یه حواسم بهت هست

یه صدای گرم و دوستانه

و یه حس خوب باشه

دوستی ها رو دست ڪم نگیرین

همین........

بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن

ولی گنجشک ها جدی جدی میمیرن

آدما شوخی شوخی به هم زخم زبون میزن

ولی دلها جدی جدی می شڪنند......

 

21:04 1396/06/27
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
00:42 1396/06/27
غزل میگه: