خیس حسرت

تبلیغات

دست خدا
01:02 - 2 اردیبهشت 1396

دعامیکنم امشب
زیراین سقف بلند
روی دامان زمین
هرکجا خسته و پرغصه شدی
دستی ازغیب به دادت برسد،
وچه زیباست، که آن
دست خدا باشد و بس...

لحظه هاتون سرشار از آرامش باد .

 

20:47 1396/03/04
✤مغزمتفکـــروروجک هــا✤ میگه:
سلام
خیلی قشنگ بود
بخصوص عکس
21:41 1396/02/28
امیر- حسین میگه:
سلام
ولله خو

خیلی عالی
ممنون
13:20 1396/02/26
داود میگه:
من دلم می خواهد،بنویسم از عشق

قلمم باش و بگو

دل هر پاره ی کاغذ تنگ است

بویس:

دل هر شیشه مه روی زمینی سنگ است
23:22 1396/02/19
مـــاه رخ میگه:
مرسییییییییییی
00:59 1396/02/13
سیداحمد میگه:
سلام ممنون از شما
13:02 1396/02/12
سینا ایرانی میگه:
23:55 1396/02/02
ملیکا میگه:
عزیز دلم
01:41 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم ملی جوووووووونی


میسی
کلبه‌ی شادی
01:40 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم ملی جوووووونی


میسی
01:40 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم ملی جوووووونی


میسی
12:50 1396/02/02
داود میگه:
لحظه هاتون سرشار از آرامش باد .
01:22 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم داوودی جونیمیسی
کلبه‌ی شادی
10:50 1396/02/02
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
سلام شرور جان

00:59 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم موووووووووودیر

میسی شرور اوول
کلبه‌ی شادی
09:52 1396/02/02
Ardin میگه:
سلام هستی خانوم گل ..

هفته ای پر از انرژی و سلامتی و برکت و ارامش و همه چیزای خوب براتون آرزومندم..
00:55 1396/02/03
هستی روشن میگه:
سلوم آقو آردین

همین تور برای شوما
میسی
کلبه‌ی شادی