خیس حسرت

تبلیغات

♫ امان از ما ....
15:19 - 31 فروردین 1396

باور آدم های ساده را خراب نکن

آدم های ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند

می میرند

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای

پروانه ها با یک تلنگر می میرند !

 

سیمین بهبهانی

 

12:02 1396/02/01
عقاب سفید میگه:

کلبه‌ی شادی
15:52 1396/02/01
هستی روشن میگه:
سلوم بلن آشیون خانه ی تو


میسی چه توپولپیه .... دخمل یا پسرته !!!!؟


10:58 1396/02/01
nobody میگه:
باشه
15:50 1396/02/01
هستی روشن میگه:
سلوم nobodyمنم میجم باووووووشه !!!22:53 1396/01/31
Ardin میگه:
موافقم شدوووووود
15:48 1396/02/01
هستی روشن میگه:
سلوم آقو آرردین


میسی که مفافقی


18:21 1396/01/31
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
15:45 1396/02/01
هستی روشن میگه:
سلوم موووووودیر

میسی گبول زهمت کردی