خیس حسرت

تبلیغات

سلام صبحتون بخیر ...
07:27 - 19 آبان 1394

 

هوای صبح را
از همه سو نفس می کشم.
دستی بر شاخساران بلند نیایش
و دستی به هیاهوی روزی
و دغدغه نان،
لابه لای دقایق رها ساخته ام.
پروردگارا!
با اولین قدم هایم بر جاده های صبح،
نامت را عاشقانه زمزمه می کنم.
کوله بار تمنایم خالی است
و موج سخاوت تو، همچنان جاری.
نمی ایستم از حرکت
تا باران مهربانی ات نایستد.
سپاس و ستایش از آن توست که
با چنگ خورشید در پرده شب زده ای،
و صبح را ...
چون جلوه جبروت خویش ،
بر عالم گسترده ای.... امیدوارم آنچه بر دلت جاریست و بر فکرت باقی ،برایت روایت شود

 

 

درخت سایه‌اش را بی‌دریغ به تو می‌بخشد

و خورشید گرمایش را

و گل شمیم خوشش را،

باران طراوتش را و آسمان برکتش را

و رود قطره قطره آبش را

و پرنده نوای دل انگیزش را...

و همه و همه بخشیدن را از خدایی آموخته‌اند که آن‌ها را زیبا آفریده...

زیباترین آفریده خدا انسان است.

تو برای بخشیدن چه داری؟

ثروتت؟

دانشت؟

جانت؟

همه این‌ها خوب است...

اما چرا از گنج بی‌پایانی که در وجودت داری خرج نمی‌کنی؟

محبتــــــــــــــــــــــــ !

حاضری آنرا ببخشی؟

با خنده‌ای بر لبت

یا اخلاقی خوش

یا دستان پرمهری که بر سر کودکی خسته از کار می‌کشی...

یا با محبتی که به عشقت می‌کنی...

یا...

مطمئن باش گنجت تمام نمی‌شود بلکه زیاد خواهد شد...

از بخشیدنش دریغ نکن...

 

 

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ همسرش ﮔـﻔـﺖ: "ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛـﻪ ﯾـﻚ فرشته ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ"!
همسرش ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﺎ ﻛـﻪ 16 ﺳـﺎﻝ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ، ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ.
ﻣـﺮﺩ ﺭﻓـﺖ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻣـﺎﺟـﺮﺍ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺗـﻌـﺮﯾـﻒ‌ ﻛـﺮﺩ، ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟـﻬـﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎﺑـﯿـﻨـﺎ ﻫـﺴـﺘـﻢ، ﭘـﺲ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﭼـﺸـﻤـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺷـﻔـﺎ ﯾـﺎﺑـﺪ".
ﻣـﺮﺩ ﺍﺯ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﺎﺩﺭﺵ ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩ ﭘـﺪﺭ ﺭﻓـﺖ، ﭘـﺪﺭﺵ ﺑـﻪ ﺍو ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﻦ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺑـﺪﻫـﻜـﺎﺭﻡ ﻭ ﻗـﺮﺽ ﺯﯾـﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻓـﺮﺷـﺘـﻪ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎﯼ ﭘـﻮﻝ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻛـﻦ".
ﻣـﺮﺩ ﻫـﺮﭼـﻪ ﻓـﻜﺮ ﻛـﺮﺩ, ﻫـﻮﺍﯼ ﻛـﺪﺍﻣـﺸـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ، ﻛـﺪﺍﻡ ﯾـﻚ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗـﻘـﺪﻡ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، همسرم؟ ﻣـﺎﺩﺭﻡ؟ ﭘـﺪﺭﻡ؟
ﺗـﺎ ﻓـﺮﺩﺍ ﺭﺍﻩ ﭼـﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﭘـﯿـﺪﺍ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺷـﺤـﺎﻟـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ فرشته ﺭﻓـﺖ ﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻛـﻪ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺑـﭽـﻪ‌ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔـﻬـﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﻃـﻼ ﺑـﺒـﯿـﻨـﺪ


(ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ)

 

**برای همدیگر آرزوهای قشنگ کنیم
سوختن را همه بلدند!!!
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!
با زندگی قهر نکن… دنیا منت هیچکس را نمیکشد…
یکی رفت و، یکی موند و، یکی از غصه هاش خوندو یکی برد و، یکی باخت و، یکی با قسمتش ساختو یکی رنجید، ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسید یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد
تو اما باش، """خدا اینجاست…!!

 

 

فهمیده ام که معمولی بودن شجاعت می خواهد.
آدم اگر یاد بگیرد معمولی باشد
نه نقاشی را میگذارد کنار،
نه دماغش اگر معمولی است را عمل می کند،
نه غصه می خورد که ماشینش معمولی است،
نه حق غذا خوردن در یک سری از رستوران های معمولی را از خودش میگیرد،
نه حق لبخند زدن به یک سری آدمها را،
نه حق پوشیدن یک سری لباس ها را.
حقیقت این است که "ترین" ها همیشه در هراس زندگی می کنند. هراس هبوط (سقوط) در لایه آدم های "معمولی".
و این هراس می تواند حتی لذت زندگی،
نوشتن، درس خواندن، نقاشی کشیدن، ساز زدن،
خوردن، نوشیدن و پوشیدن را از دماغشان دربیاورد.

تصمیم گرفته ام خودِ معمولی م را پرورش دهم.
نمی خواهم دیگر آدم ها مرا
فقط با "ترین"هایم به رسمیت بشناسند.
از حالا خودِ معمولی م را به معرض نمایش می گذارم
و به خود معمولی ا م عشق می ورزم
و به آدم ها هم اجازه دهم به منِ معمولی عشق بورزند

" تهمینه میلانی "

 

 

 

20:04 1394/08/20
مـــاه رخ میگه:
سلام هستی جونم
خانمیییی.
کلبه‌ی شادی
08:21 1394/08/21
هستی روشن میگه:
سلام ماهرخ جاااااااااااااااااااااان
خوبی ؟؟؟!!!!


میسی عزیزم
میسی خودت گلی


###
##
#
کلبه‌ی شادی
12:33 1394/08/20
امید سرنوشت میگه:
08:20 1394/08/21
هستی روشن میگه:
سلااااااااااااااام امیدم
خوفی ؟؟؟
صبت عسلی


میسی که اومدی
دست گلت درد نکنه


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:26 1394/08/20
هستی روشن میگه:
و اینم واسه آقای بهرامی عزیزم
از راه دور سلام دارم خدمت شماااااااااااا
صبت بخیر و شادی
دست گلت درد نکنه
همیشه سلامت باشی


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:24 1394/08/20
هستی روشن میگه:
اینم واسه آقا محمد
ناظر خستگی ناپذیر اینجاااااااااااا
از راه دور سلام عزیزم
صبت بخیر


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:22 1394/08/20
هستی روشن میگه:
اینم واسه رزای عزیزم
رزای ماهم
فدات بانوی محترمه


##
##
#
کلبه‌ی شادی
07:21 1394/08/20
هستی روشن میگه:
اینم واسه لیلای ماهم
لیلا جااااااااااااان سلام
کجایی عزیزم ؟
صبت بخیر
روی ماهتو می بوسم


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:20 1394/08/20
هستی روشن میگه:
اینم واسه وسام نازم
وسامی که همیشه بوده و همیشه هست
قربونت وسام جون
کلبه‌ی شادی
19:22 1394/08/19
سینا ایرانی میگه:
سلااااااااااااام هستی جان
ممنونم
07:14 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلامممممممم آقا سینا
صبت بخیر عزیزم

منم ازت ممنونم شازده ئ کلبه
یه کلبه داریمو یه سینای گل چی ازین بالاتر


###
##
#
کلبه‌ی شادی
13:15 1394/08/19
*دخـتـــر آریـایــــی* میگه:
سلام عزیزم
07:12 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلااااااااااام دختر آریایی
صبت بخیر عشقم
ما مخلص هرچی آریائیه هستیم مخصوصأ دخمل آریایی گلی مثله شماااااااااااااااااااا
فدات شم


###
##
#
کلبه‌ی شادی
12:20 1394/08/19
✿✿لـبـــخـنـد مـــــاه✿✿ میگه:
ممنون عزیز نازنین
کلبه‌ی شادی
07:16 1394/08/20
هستی روشن میگه:
منم تشکر دارم دخمل پاییزی گلمممممممم
فدات


###
##
#
کلبه‌ی شادی
11:30 1394/08/19
dona میگه:
07:10 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلاااااااااااااام dona جان خودم
صبت پر از شادی عزیزم

میسی گلمممممم
چقده که تو ماهی
قربونت بشم الهی


###
##
#
کلبه‌ی شادی
11:17 1394/08/19
سحـــر مرتضوی میگه:
11:17 1394/08/19
سحـــر مرتضوی میگه:
سلام عزیزم

20
07:07 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلااااااااااااام سحر بانو عزیزم
صبت بخیر گلم

خودت بیستی
تازه بیست که در مقابل محبت تو قابلی نداره پایه رو بزن بیست توان رو بزن دویست چطوره !!!!
به نظرم بازم در مقابل محبت تو ناچیزه
همیشه هستی و هرروزم با محبت تر از همیشه
میسی ........... قربونت الهی


###
##
#
کلبه‌ی شادی
10:27 1394/08/19
✿✿لـبـــخـنـد مـــــاه✿✿ میگه:
مثل همیشه زیبا
07:03 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلااااااااااااام دخمل پاییزی جاااااااااان
صبت بخیر و شادی عزیزم

وای چه تصویر عشقولانه ای
خیلی خیلی قشنگه
عجب خوش سلیقه هاااااااااااا
منم عاشقتم عزیز دلم میسی از قلبای قشنگی که برام فرستادی
فدااااااااااات


###
##
#
کلبه‌ی شادی
08:35 1394/08/19
ßåhår بانوے سرخ میگه:
07:00 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلاااااااااااام توسکای من
صبت پرانرژی تر جونم

میسی که بازم اومدی به دیدنم
میسی
میسی


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:37 1394/08/19
avayedoost میگه:
سلام....

صبحت پرنشاط و زیبا....
06:58 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلااااااااااااام آوا خانوم گل
صبت به شادی عزیز دلم

میسی عمرم
میسی که انقده ماهی
فداااااااااااااااااااااااااااات


###
##
#
کلبه‌ی شادی
07:31 1394/08/19
؛ ♥♥♥(تندیس تنهایی )♥♥♥ میگه:
سلام ابجی هستی عزیز و پر انرزی
صبحت بخیر و شادی

ممنونم خواعری از پستت
پاینده باشی
06:56 1394/08/20
هستی روشن میگه:
سلاااااااااام داداش مجید خودم
صبت بخیر عزیزم
میسی گلم من از محبتای تو انرژی می گیرم در اصل تو انرژی بهم میدی منم متقابلش انرژی همینجوریئئئئئئئئئئ ساطع می کنم .

عزیزمی داداشی


###
##
#
کلبه‌ی شادی