الی

تبلیغات
چه خبر؟ (اینجا را کلیک کنید)

بیقرار
عشق در دل ماند و یار از دست رفت ...   عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت   ...
حافظ ❤عزیز
مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن د...
ببر مرا
از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانه ی آن به باد دادم دل را... مولانا ...