عاشقتم همسر عزیزم

تبلیغات
چه خبر؟ (اینجا را کلیک کنید)

تقدیم به همسرمهربانم
#خــــــــــوشبخــــت ترینم???? . چـــون تـــ♥ـــــو رو دارم???? . تــــــویی که حتـــــی فکر کردن بهت???? . #قلبمـــ♥ــو گرم میکـــــنه???? . تـــــو رو با همـــه #دنیــــــا هم عوض نمیکنم???? . هیــ...