ما هیچ ما نگاه ...

تبلیغات

خالی
11:54 - 19 مهر 1396

آدم ها می بارند!
گاه از سر عشق؛ گاه از سر دلتنگی!
خدایا!

.
باران های بهاری ات به درازا کشیده اند...
تو عاشقی... یا دلتنگ...؟

خالی
02:07 1396/07/21
مـــاه رخ میگه:
خورشید یادآور هر روزه‌ی این نکته است که ما هم می‌توانیم از اعماق تاریکی طلوع کنیم
ما هم می‌توانیم با نور خویش بدرخشیم..
02:05 1396/07/21
مـــاه رخ میگه:
3 1396/07/21مـــاه رخ میگه:
سلام عسل م
خوبی بانووو؟
مرسی عزیزم بابت پست خوبت.
23:37 1396/07/19
✤مغزمتفکـــروروجک هــا✤ میگه:
جفتش

سلامون علیکم ....شب عالی متعالی
20:54 1396/07/19
✿گــــ مریم ــــل✿ میگه:
قطعاً عــــــــــاشـــــــــــــق
21:26 1396/07/19
✿گــــ مریم ــــل✿ میگه:
من بیشتر
21:07 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
عزیزم از دیدنت خوشحالم
17:47 1396/07/19
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
21:07 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
مدیرجان خوش اومدین
16:46 1396/07/19
الهام رحمانی میگه:
21:06 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
مرسی الهام عزیزم
13:02 1396/07/19
ملیکا میگه:
ممنون عزیزم
21:06 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
12:54 1396/07/19
ریکاردو کاکا میگه:
مرسیلر
همچنین
12:38 1396/07/19
ریکاردو کاکا میگه:
سلام مرسی خوبم

تو چطوری؟
12:42 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
چه خوب ...همیشه خوب باشی
خوبم عالیم مرسی کاکا
12:35 1396/07/19
*عسل صدیق* میگه:
به به سلام
خوبی کاکا ؟
12:13 1396/07/19
ریکاردو کاکا میگه:
هم عاشقه هم دلتنگ